ของทอดของมัน – อาหารเสี่ยงที่มากกว่า ความดันสูง

อาหารทอด และ ไขมันสูง ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะ เส้นเลือดหัวใจตีบ ทำให้หัวใจวายเสียชีวิตได้

You are here: