โอเมก้าจากพืช VS น้ำมันปลา ต่างกันไหม?

คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า โอเมกา 3 สำคัญที่สุด แต่แท้จริงแล้ว ร่างกายคนเราต้องการ โอเมกา 6 ในปริมาณที่มากกว่า โอเมกา 3

You are here: